Databáze závodníků

Databáze závodníků

Databáze závodníků vzniká bud přihlašováním se na vaše závody a/nebo importem dat z excelových souborů. Systém dovolí jak import dat, tak následně umožní rozeslat hromadný e-mail s user ID a dočasnými hesly. Evidence závodníků je zcela v souladu s pravidy GDPR, na což dohlížela společnost Equica a.s. Administrátor pořadatele závodu pak má k dispozici celou databázi s lecjakými funkcemi.

Databáze závodníků díky ORGSU. Vhodná i jako evidence členů klubu.

Evidence členů klubu

Jak je zřejmé z obrázku menu, tak systém nabízí mnohem více. Eviduje pro vás například i dopravní prostředky (například lodě), eviduje vaše týmy (skupiny nebo jako štafety), které se účastnily vašich závodů a také eviduje aktivitu uživatelů díky „věrnostnímu programu“. Pokud jste například sportovní klub, pak budete mít databázi členů klubu navždy v pořádku. Budete mít možnost naimportovat si vaše členy a potom již jen aktualizovat potřebné hodnoty.

Služby databáze

Systém vám dovoluje nastavit věrnostní body, tedy kolik bodů získává váš uživatel za login, za nákup, za učast v závodu atp. Tato statistika se dá i publikovat on-line na vašem webu pomocí jednoho z apletů, kteý si na stránku můžete nahrát. Orgsu vám umožní editovat data, zabloovat nebo dokonce vymazat účet. Systém má mnoho kontrol, aby v databázi nevznikaly duplicity. Zcela se tomu však zamezit nedá. Proto mají atleti ve svých profilech službu vyhledání duplicit a administrátor pak může žádost o sloučení uživatelských účtů potvrdit či zamítnout.

Databáze závodníků eviduje, kromě obvyklých údajů, také takzvané externí identifikátory závodníků v ostatních systémech. Například závodníci mají ve svých profilech uložené číslo licence české triatlonové asociace. V průběhu registračního procesu je tato hodnota potřebná proto, že systém na pozadí automaticky ověří, zda ten který závodník má zaplacené členství a podle toho buď přizná slevu na startovném, nebo přidá do košíku tkzv. „denní licenci“.

Po registarci vaší firmy si vše můžete sami vyzkoušet.