Databáze akcí

Databáze závodů

Databáze závodů v ORGSU je základní modul celého systému. Je dobře prozumět tomu, že technologie ORGSU pracuje pro vás a data, která do administrace vložíte jsou data vaše. Nikdo, vyjma uživatelů, kterým dáte práva, se k databázi závodů nedostane. Evidují se zde všechny detaily, potřebné k publikaci pro kalendář sportovních akcí. Ten vám slouží k publikaci závodů, pro prodej přihlášek na závody a pro publikaci živých výsledků a trackingu.

Vaše nová databáze závodů bude obsahovat jak minulé, tak budoucí závody. Kalendář sportovních akcí tak publikuje vše, co návštěvníky webu zajímá.

Všechny akce (eventy) tak, jak si je uložíte budete mít k dispozici pro publikaci prodeje přihlášek, zboží v e-shopu nebo dobře poslouží pro vytvoření kopie při zakládání dalšího ročníku eventu. Akcí(eventem) rozumíme událost, která může trvat jeden či více dní a může zastřešovat jeden nebo více závodů. Proto v ORGSU tyto dvě věci, event a závod, od sebe zřetelně odlišujeme.

Databáze eventů, chcete-li databáze závodů vzniká tak, že v administraci po registraci založíte event a do něho přidáte jeden či více závodů. Můžete si to naživo prohlédnout testovacím loginem do testovací firmy, jak je uvedeno na stránce přihlašování administrátra „Přihlášení na zkoušku“.

Každý závod eviduje důležité informace, které jsou potřebné jak pro publikaci závodu do kalendáře na vašem webu. Ten může mít dvojí charakter.

Vlastní kalendář závodů

Databáze závodů v ORGSU slouží mimo jiné pro publikaci kalendáře závdů a detailu závodu.

Bud máte svůj vlastní web a hezký kalendář – pak vám bude vyhovovat toto si ponechat a z vašeho kalendáře zavolat službu „aplet závodu“ až tehdy, když si návštěvník vašeho webu na vaši ikonu ve vašem kalendáři klikne. Pak teprve návštěvník uvidí detail závodu, který obsahuje publikované informace o daném závodu, přihlášku i startovní lisitnu.

Služba kalendář sportovních akcí

ORGSU nabízí možnost vygenerovat si službu kalendáře závodů bud pro jeden konkrétní event, nebo pro více eventů. ORGSU kalendář závodů je tabulka nabušená aktivními prvky podle toho, jak si je v nastavení apletu zadáte.

Orgsu služba kalendář sportovních akcí publikuje všechny detaily tak, jak si je va administraci nastavíte.

Pro instalaci kalendáře na váš www postačují 2 řádky HTML kodu, který vám ORGSU v administraci nabídne. Tato služba je zcela ojedinělá a zajistí vám prudký nárůst návštěvnosti vašeho webu. S tím je pak spojen váš vyšší obchodní obrat a růst ceny vaší firmy.

Po registarci vaší firmy si vše můžete vyzkoušet i bez nakoupené licence zdarma.