Hromadný mailing

Hromadný mailing – Email marketing

ORGSU vám nyní nabízí hromadný mailing, chcete-li email marekting službu, která pracuje nad vaší databází závodníků a umožňuje zadat co, komu a kdy se má poslat. Může to být pozvánka na závod, reset hesla nebo účastnické diplomy. Tato služba je skvěle integrovaná do administrace systému a umožňuje vám podporovat váš business na plné obrátky. V administraci systému na záložce „ATLETI“ je k dispozci několik hlavních příkazů pro ovládání hromadného mailingu. To nejpodstatnější je průvodce, kde se hromadný mailing zakládá a edituje.

Chcete poslat účastnické diplomy nebo pozvánku na závod? Využijte ORGSU integrovanou službu hormadný mailing.

V prvním kroku průvodce založením nové komunikace se zadají název, předmět a vybere se šablona. Můžete si zvolit prázdnou šablonu a vytvořit si zcela svůj text. Pokud si vyberete někerou z nabízených šablon, pak systém bude schopen do této šablony vložit některé proměnné, například detaily závodu nebo výsledky závodu pro daného účastníka.

Pozvánka na závod

Pokud chcete například pozvat závodníky na závod, pak zřejmě vyberete šablonu „pozvánka na závod“. V druhém kroku ADRESÁTI pak vyfiltrujete vaši databázi jak potřebujete, seznam adres je navíc ručně editovatelný.

Výběr adresátů pro email marketing pozvánka na závod v administraci ORGSU

Další krok průvodce „OBSAH“ umožňuje nahrát tovární šablonu pro pozvánku na závod. Ta obsahuje proměnné, které jsou označeny žlutě. Editor umožňuje tyto položky odstranit, nebo přidat jiné. Do textu lze vložit obrázek, odkazy atp:

V tomto kroku lze ještě k mailu přiložit soubor, což se na snímek obrazovky nevešlo.

Poslední krok průvodce pak nabízí zadání, kdy se má hromadný emailing spustit a také hlavní aktivační tlačítko.

Jak z obrázku vyplývá, emaily budou odeslány z emailu vaší firmy v definovaný čas. Hlavní aktivační tlačítko je červené a čeká na přepnutí do stavu ANO.  Proveďte si registraci vaší firmy, importujte si databází závodníků a začněte vlastní email marketing, je to lehké.

Účastnické diplomy

Tento integrovaný digitální marketing lze s výhodou využít i po závodech k rozeslání výsledků závodu ve formě účastnických diplomů. Šablona účastnické diplomy obsahuje všechny podstatné informace o závodníkovi a jeho výsledku v daném závodu. Je zřejmé, že každému atletovi bude odeslán jen jeho diplom s jeho jménem a výsledkem.