Online Registrace

Online registrace

ORGSU modul online registrace, tedy přihlašování závodníků a týmů (štafet) na závody je velmi propracovaný a robustní nástroj.  Systém vám dává možnost prodávat registrace, budovat si přitom vlastní databázi a využívat internetový provoz na vašem webu. Jako příklad lze uvést registrace pro všechny závody eventu Czechman, kde jsou aktivované dále i registrace pro závody seriálu Czech swimrun tour.

Přihlašování závodníků na závod (a nebo také týmů) vyžaduje pouze registraci vaší firmy v administraci ORGSU, provést základní nastavení a potom už můžete nahrávat registrační služby na stránky závodu. Pro aktivaci této služby je nutné, abyste si prošili checklist pro implementaci služeb zde.

Přihlašování závodníků a týmů

Nejprve je nutné založit si v administraci vaši akci a alespoň jeden závod. Poslední stránka průvodce zadáním eventu přináší tématiku zadání výše startovného a souvisejících parametrů:

Nastavení pro online registrace závodníků v administraci ORGSU

Jak je vidět systém, umožňuje vybrat stejné, nebo různé startovné pro jednotlivé kategorie závodu, vybrat měnu (můžete pořádat závody i v jiné zemi) a zadat jeden nebo více intervalů ceny startovného. Dále pak je možné zadat storno poplatky pro případ, kdy se atlet bude chtít odhlásit a také povolit individuální navýšení startovného. V takovém případě budete vyzvání k nahrání .pdf souboru, který vašim klientům atletům vysvětlí oč jde. Může se jednat například o výběr charitativního příspěvku.

Stránka pak dále pokračuje a umožňuje zadat slevové kódy a také speciální podmínky, které umožní přímý vstup VIP závodníkům pro případ již vyprodaného závodu.

Registrační formulář

Pokud je v administraci vše nastavené a publikované, pak je možné přihlášku na závod(y) nahrát na váš (nebo na sponzora) web. Cena času, který atleti stráví na vašem webu je vysoká. Pokud nevěříte, zkuste nabídnout váhajícímu sponzorovi vašeho závodu, že přihlášky na závod budou na jeho webu. Slibte mu nový internetový provoz, návštěvnost jeho stránek.  A uvidíte, jak marketingovému řediteli zajiskří oči. ORGSU nabízí několik služeb, které registrační formulář na stránky závodu (nebo spnzora) publikují. Jedná se o aplety

  • Kalendář závodů obsahuje detaily závodu, aplet online registrace a pak také publikuje výsledky nebo tracking.
  • Aplet závodu, který publikuje detaily závodu a aplet online registrace je jeho součástí.
  • Samostatná služba online registrace, kterou můžete volat například ze svého kalendáře závodů.

Atleti se mohou na závod přihlásit bud přímo kliknutím na tlačítko „Přihláška“ na některém z uvedených apletů, které jste umístili na web závodu nebo sponzora. Osamocená služba apletu přihlášky není ideální, je vhodné ji vždy ještě doplnit službou login a profil atleta. Vaši atleti pak dosáhnou na služby, které s přihlašování a nakupováním úzce souvísí. V tomto modelovém příkladu, kdy je povolené storno startovného by to bylo potřeba. Atleti mohou stornovat přihlášku, pokud to pořadatel povolil, pouze ze svého profilu.

Přihlašování týmů

Orgsu nabízí online registrace, tedy přihlašování závodníků a týmů na vaše závody. Vše se zobrazuje přímo na vašem webu.

Orgsu je velmi propracovaná technologie, která umožňuje do jednoho závodu současně hlásit jednotlivce i týmy. Přihláška týmu obsahuje název týmu, fotku týmu, představení a zemi,kteoru tým reprezentuje. Počet osob v týmu si můžete zvolit, stejně tak lze k týmu evidovat dopravní prostředek, vč. detailů dopravního prostředku. Složení týmu pak lze následně upravovat z profilu atleta. Pořadatel si může zadat, jaké své vlastní položky přihlášky bude požadovat: pro jednotlivce, pro tým a také pro členy týmu. A zda je ta která položka povinná či nepovinná.

Vazba na externí systémy

Orgsu na pozadí umožňuje, aby se v průběhu registrace ověřovala platnost externích identifikátorů v jiných informačních systémech. Jedná se například o licence národních federací. V současné době je tato funkčnost v rutinním provozu v anglii, kde se ověřuje platnost licencí UK Athletics a v ČR, kde se ověřuje platnost triatlonových licencí. Pořadatel má možnost, v případě pozitivního ověření licence, přiznat atletům slevu na startovném. V opačném případě má možnost, aby se do košíku přidala denní licence.

Vedle toho je těmto externím systémům možné poskytovat přihlášené závodníky. Externí systém se přihlásí na vystavenou webovou službu a závodníky si načte. Za tuto službu mohou pořadatelé fakturovat smluvenou částku těmto třetím stranám. Popis rozhraní je uveden zde. Pro certifikaci nového externího systému bude třeba tomuto systému vystavit user name a heslo.

Registrace jako služba pro ostatní pořadatele

Jednou z vlastností systému Orgsu je, že umožňuje vzájemnou spolupráci více subjektů. Pokud jste firma, která je například výrobce sportovního zboží, distributor, obchod, sportovní magazín nebo snad majitel série závodů, pak máte možnost instalovat si na svůj web službu registrace pořadatelů, publikace závodů a prodeje přihlašování závodníků a týmů na tyto závody. Máte tak možnost povýšit svůj web na registrační portál. Více je uvedeno zde. Získáte nový obrat a spoustu nových návštěvníků na váš web.