Cena za měření závodů

Aby modul měření závodů pracoval, je třeba objednat měřící licenci. Ta zaručuje, že cena měření klesá s početem závodníků. Pokud ji objednanou nemáte, je jen možné zadat měřící body a namapovat je na disciplíny vašich závodů.  Objednávka měřící licence přidá funkce možnost přidat mezičasy a hlavně přijímat data z terénu, ať z chipů nebo z mobilních telefonů. Cena za změření závodu se kalkuluje zpětně po závodech. Systém vyhodnotí kolik závodníků získalo alespoň jeden technický čas (například cíl) a určí počet závodníků v každém závodu.

Cena měření klesá s počtem závodníků

Cena za měření závodů s ORGSU se pohybuje od 5Kč do 2Kč za závodníka. Jednotková cena měření tedy klesá s počtem závodníků.

Algoritmus výpočtu potom sleduje nákady, které jsou spojené s přenosem dat a s jejich dlouhodobým zpracováním. Jednotková cena tedy logicky klesá s počtem závodníků v závodě. V administraci máte tabulku, která informuje o aktuální ceně měření podle počtu přihlášených závodníků. Skutečná cena za měření vám bude navíc posouzena a lzi ji ručně upravit administrátorem. Až poté vám bude cena fakturována.

Celková cena za měření

Vynásobení jednotkové ceny a počtu závodníků a měřících bodů (start se nepočítá) získáváme cenu za měření bez DPH. Tabulka pak ukazuje příklad takového výpočtu pro různě velké závody. Pokles jednotkové ceny za měřící licenci vám umožňuje inzerovat cenu za měření například 7 Kč/závodníka a těchto 7 Kč vybírat navíc. Pro závod, na kterém bude 1000 závodníků tak vyberete 7000 Kč, cena licence bude však jen 2510 Kč. Rozdíl je váš, odráží vaše náklady na administraci a další organizační práci. Podobný princip je uplatněn pro výpočet ceny za tracking. 

Cena služeb ORGSU

Ceny ostatních služeb systému jsou diskutovány zde a publikovány ke stažení v licenční politice.

Přejít nahoru