Cena ORGSU služeb

Cena ORGSU služeb, jak je uvedeno v licenční politice, je složena ze 2 částí: z fixní ceny za určité období a z provozních poplatků. Obě tyto části jsou součástí licence, kteoru si klienti vyberou v e-shopu licencí. Po dobu platnosti licence pak systém značí zakoupenou licenci zeleným terčíkem vpravo nahoře, v administrativním rozhraní. Při najetí myší na tento terčík, se doba platnosti licence zobrazí:

 

Jednorázová cena a cena provozních poplatků

Každá licence obsahuje fixní cenu a zároveň určuje cenu provozních poplatků. Obchodní logika jak z pohledu malého pořadatele tak velkého klienta říká, že čím nižší je fixní cena licence tím je provozní poplatek vyšší a naopak. V současné době jsou pro pořadatele závodů ceny licencí tyto:

Licence pro malé pořadatele

Fixní cena 90 Kč/rok, provozní poplatek 6%

Licence pro školy

Fixní cena 190 Kč/rok, provozní poplatek 2%

Standardní licence pro pořadatele

Fixní cena 1500 Kč/rok, provozní poplatek 4%

Nakoupená licence je veřejná. Každý atlet má právo se dozvědět, jakou licencí jsou kryté služby, které využívá. Ve skutečnosti atleti jsou ti, kdo ve skutečnosti tuto cenu platí. Proto jsou údaje na licenci veřejné. Pořadatel se může rozhodnout a výši licenčních poplatků + poplatky za platební bránu publikovat jako aditivní složku při nakupování startovného nebo zboží/služeb. Tato praxe je běžná v mnoha zemích na většině registračních sportovních portálů. Vedle toho může pořadatel zachovat cenu startovného neměnnou. V takovém případě budou provozní poplatky její součástí.

Ceny licencí pro měření závodů jsou diskutovány na této stránce.

Cena licence pro ORGSU profil služeb pro majitele série závodů, nebo pro firmu typu sportovního magazínu jsou aktuálně 390 Kč + 3 % provozních poplatků.

Jak probíhá vyúčtování?

Podle všeobecných obchodních podmínek je cena služeb fakturována kvartálně zpětně. V praxi to znamená, že účetní firmy Organizer’s Support s.r.o. aktivuje službu přepočítat fakturace. Každé využívání služeb je pak zpracováno v návrhu fakturace, který vypadá takto:

Cena Orgsu služeb

Jednotlivé detaily – příjmy ze startovného, e-shopu a měření lze pak zkontrolovat a cenu ručně upravit tak, jak ukazují následující 3 obrázky. Je tedy možné dojednat si jiné obchodní podmínky pro daný závod. Účetní pak má možnost tuto dohodu před fakturací uplatnit:

Cena Orgsu služeb - detail příjmů ze startovného

Cena Orgsu služeb - detail příjmů e-shopu

Cena Orgsu služeb - detail příjmů za měření výslledků a tracking

Celková cena včetně DPH pak bude potvrzena a systém automaticky vygeneruje informační e-mail a zároveň informační box, který se objeví administrátorovi klienta vždy, když se přihlásí:

Cena Orgsu služeb - informace o fakturaci

Klient má možnost buď platbu poslat ihned jednou z nabízených metod, nebo klasicky bankovním převodem. Status objednávky po platbě bankovním převodem nebude změněn do té doby, dokud účetní osobně neověří příchozí platbu.

Cena Orgsu služeb - platba faktury

Účetní paralelně pošle klasickou fakturu, která bude založena do účetnictví. Systémem generované doklady je třeba vnímat jen jako informativní a z pohledu účetnictví za neoficiální.

Děkujeme za váš zájem o technologii ORGSU.