Cena ORGSU služeb

Cena ORGSU služeb, jak je uvedeno v licenční politice, je složena ze 2 částí: z fixní ceny za určité období a z provozních poplatků. Aktuálně je fixní cena systémové licence nula, systémová licence je tedy zdarma. Po dobu platnosti licence systém značí platnou licenci zeleným terčíkem vpravo nahoře, v administrativním rozhraní. Při najetí myší na tento terčík, se doba platnosti licence zobrazí: 

Cena provozních poplatků

Odráží rozsah používání systému. Vypočítává se a fakturuje čtvrtletně zpětně. Procentní sazba provozního poplatku činí 2 % nekomerční instituce (školy, nadace, ..)  a standardně 4 % pro běžného pořadatele komerčního charakteru. Sazba může být projednána a stanovena individuálně. Procentní sazba se použije na všechny potvrzené přihlášky a další nákupy v e-shopu.  Procesní sazba pro prodeje v eshopu se může lišit podle bilaterální dohody. Minimální cena za zpracování jedné přihlášky do závodu je stanovena na 20 Kč bez DPH. Toto je třeba vnímat a uplatnit jako aditivní položku zejména pro závody dětských kategorií, které jsou často prodávány velmi levně. 

Cena za měření a tracking

Ceny licencí pro měření závodů jsou diskutovány na této stránce. Stejný princip je uplatněn pro tracking. 

Jak probíhá vyúčtování?

Podle všeobecných obchodních podmínek je cena služeb fakturována kvartálně zpětně. V praxi to znamená, že účetní firmy Organizer’s Support s.r.o. aktivuje službu přepočítat fakturace. Každé využívání služeb je pak zpracováno v návrhu fakturace. Návrh faktury za uplynulý kvartál je tak odeslán k posouzení klientovi: systém automaticky vygeneruje informační e-mail a zároveň informační box, který se objeví administrátorovi klienta vždy, když se přihlásí:

Cena Orgsu služeb - informace o fakturaci

Pokud není fakturace do 2 pracovních dnů rozporována, účetní pošle klasickou fakturu, která bude založena do účetnictví. Systémem generované doklady je třeba vnímat jen jako informativní a z pohledu účetnictví za neoficiální.

Přejít nahoru