Série se kalkuluje průběžně z oficiálních výsledků jednotlivých zařazených závodů. Pokud z některého závodu výsledky nejsou, nebo jsou neoficiální, tak tuto informaci mají návštěvníci vašich webů k dispozici.

Hlavní komponenta „termínovka sérií“ dává možnost publikovat jednu nebo více sérií, rozkliknout parametry série, průběžné výsledky série, listovat v závodech série, přihlásit se na budoucí závody série a rozkliknout startovku a výsledky každého ze závodů:

Administrace série

Každý závod série musí být v Orgsu založen, je přitom lhostejné, který z klientů Orgsu má každý závod má založen. Majitel série musí mít aktivovaný profil „Pořadatel série“. Administrace série se provádí jednoduchým průvodcem:

Na prvním kroku průvodce se založí série: Název, počet závodů, minimální účast, počet a maximálně započítaných závodů, finanční ceny, ročník atd. Tyto informace se pak zobrazují atletům při rozkliknutí detailu série klikem na název série.

V druhém kroku se zadají počty bodů, které závodníci za svá umístění získávají, jak ve věkových skupinách AG, tak celkově pro ženy a muže. Dále je zde třeba vybrat jak se mají závodníci třídit v případě shody bodů. Systém nabízí 3 varianty, defaultní nastavení je tovární Orgsu řazení. Výklad je uveden v administraci.

V dalším kroku zadání série jsou závody série v tabulce, která umožňuje závody přidat/odebrat a jsou zde také uvedeny váhy závodů. V praxi to znamená, že se bodové zisky přenásobí váhou závodu. Default váha závodu je 1, u významných závodů lze zadat váhu vyšší.

Poslední krok nastavení série umožňuje definovat věkové kategorie, ve kterých se bude série vyhodnocovat.

Publikace výsledků série: V administraci (v profilu majitel série) jsou k dispozici komponenty jak „termínová listina sérií“, která obsahuje vše včetně výsledků, nebo jen komponenta „výsledky série“. Uplatnění takové komponenty na webu série TrailRunningCup je pak k vidění zde.

Uživatel má možnost si komponentu přizpůsobit pomocí CSS stylů. Cena za kalkulaci a publikaci série závodů se dojednává individuálně.

Přejít nahoru