Triatlon a další multisporty

Triatlon

ORGSU je zde díky triatlonu, který je jako multisport nejznámější. První náš software na měření výsledků v triatlonu Diana vznikl v roce 1990 ve Finsku a poté byl hojně používán ve Finsku, Itálii a Česku. Druhá generace našeho databázového systému je již 9 let provozována pod doménou CzechTriSeries. Spolu s Českou triatlonovou asociací jsme pro vás připravili službu, která zajistí jak ověřování platnosti licencí ČTA, tak automatické nahrávání startovních listin na server czechtriseries.cz. Závodníci tak budou mít ve svých profilech na CzechTriSeries i takové závody, které budou administrované pomocí Orgsu technologie. Je to dovršení původního záměru, aby pořadatelé měli svá data a internetový trafic pro svoji obchodní potřebu, vedle toho aby byla podpořena asociační role ČTA.

Multisporty

Mějme jasnou terminologii. Multisportem chápejme každý sport, který má alespoň 2 části, kterým budeme říkat disciplíny. A každý takový multisport lze lehce v konfiguraci ORGSU lehce zadat. Systém s tím od začátku počítá. Obecně platí: pokud není v tovární nabídce váš sport, přidáte si svůj. Chybí-li v tovární nabídce disciplín ta vaše, přidáte si svoji.

Možnosti napojení disciplín

ORGSU umožnuje 3 varianty, jak na sebe 2 disciplíny napojit:

  • přímé napojení jedním měřícím bodem. Tato varianta je typická pro swimrun, kdy závodníci střídají disciplíny bez jakékoli zastávky. Obrázek stránky, kde se eidtují příchozí takzvané technické časy (z chipů, mobilů, klávesnice) uzakzuje takovou modelovou situaci. Systém detekuje potenciální problémy oranžovou barvou.

Měření pro multisport jako je například triatlon pomocí ORGSU umožňuje jak přímé napojení disciplín, tak změření dep. Rovněž lze volit variatnu, kdy na sebe konec jedné disciplíny a začátek druhé dicsipíny nenavazují (etapový závod).

  • napojení s depem. Toto je obvyklé právě v triatlonu, kde se závodníci po jedné disciplíně zdrží v depu. V každém triatlonu má být změřené depo, aby závodníci věděli, jak dlouho v depu byli a jaké měli čisté časy jednotlivých disciplín.
  • volné napojení. Tato varianta je vhodná tehdy, máte li například etapový závod a/nebo třeba závod v aquatlonu, kdy se nejprv plave v rozplabách a až později se startuje běh – ať Gundersenovou metodou, nebo hromadně.

Mezičasy

Napojení disciplín a měření časů na začátku a konci každé disciplíny je jedna věc, zadání mezičasů je věc druhá a nezávislá. Systém dovolí zadat až 60 mezičasů do jedné disciplíny. Výsledky jsou pak zobrazovány bud jako čisté časy úseků (nebo celých disciplín) a/nebo jako kumulované časy od startu závodu. Tato varianta je používaná u dlouhých ultra závodů a dobře prozrazuje vývoj závodu v čase.