Well-being vašich pracovníků

Současná digitální doba pro většinu zaměstnanců sedavých profesí více a více snižuje míru pohybu. Lidé se vozí autem, pak výtahem a pak většinu času sedí, typicky u počítače nebo jiného „výrobního nástroje“. Jejich míra pohybu tak stále víc klesá. Okysličování těla a jejich mozků se snižuje, kreativní myšlení vázne a přirozená imunita takových pracovníků klesá. To vše není nic moc pro jejich produktivitu práce.

Nabízíme tak vám, jmenovitě a nejlépe HR managerovi téma, možnost, jak s tímto fenoménem moderní doby „zabojovat“. Zvažte pilotní projekt well-beingu, právě a zejména pro vaše pracovníky sedavých profesí: zvýšení jejich outdoorových aktivit.

Jak zmotivovat vaše zaměstnance k pohybu?

 1. Je třeba informovat zaměstnance sedavých profesí, proč je dobře aby se hýbali. K tomu pro vás máme připravený .doc podklad, který si upravíte a použijete k rozeslání mailem nebo umístíte na intranet. Můžeme vám k tomu dodat i vyjádření některých top managerů, kteří se pravidelně hýbou, mimo jiné pro udržování své pracovní kondice, kreativity a zdraví.
 2. Pracovníky je třeba zmotivovat, aby se hýbali. Dát jim průběžný (týdenní/měsíční) cíl ujít/uběhnout/jet na kole/… nějakou vzdálenost, podle jejich možností. Tito musí dostat vidinu bonusových bodů/odměn, většinou však stačí i „soutěž“ mezi nimi samými. Je třeba vtipně vymyslet a v systému nastavit „kategorie“, ideálně podle profesí, například kategorie programátoři, švadleny atp.
 3. Technologie Orgsu vám zajistí registrace a evidenci aktivit apkou, nebo sportovními hodinkami. Orgsu technologie pro vás bude evidovat dosažené km v daných aktivitách – vše online na vašem webu, nebo na intranetu. Databáze bude vaše a z pohledu GDPR vy budete majitelé/správci vašich dat. Orgsu dodá jako službu i provizorní www stránku, na které je vše funkční od samého začátku. Není nutno ihned upravovat vaše internet/intranet stránky.
 4. Měsíčně dostanete .pdf report, kdo za uplynulý měsíc dosáhl jakých výsledků.
 5. HR pak může vhodně oceňovat ty, kteří například „překonali sami sebe“ (dosáhnuli svých vytčených cílů). Projekt lze nechat několik měsíců bez určení individuálních cílů a až po prvním vyhodnocení každému určit individuální cíle. V tomto můžeme být hodně nápomocni. Je několik možností, jak zaměstnance potěšit/ocenit zaměstnaneckými bonusy/výhodami.
 6. Na konci pilotního projektu je vhodné dát lidem možnost reportovat, jak jsou z s touto HR aktivitou spokojeni/zda sami ohodnocují význam, že jsou motivováni ke zdravému životnímu stylu. Po půl roce je dobře projekt vyhodnotit, lze v něm buď pokračovat/upravit jej, nebo aktivitu ukončit.
Well-being zaměstnanců sedavých profesí lze iniciovat pomocí distančního typu eventu.

Váš webmaster bude lehce umět data zobrazit tak, aby vypadala jako nativní součást vašeho webu.

Cena pilotního projektu

Organizers support s.r.o. dodá potřebné služby tak, jak jsou uvedeny výše. Zvláště pak

 • Úvodní texty  v .doc formátu pro vaše zaměstnance, aby si je HR mohlo dopracovat a rozeslat zaměstnancům, tito se budou moct poté na vašem www přihlásit k dané outdoorové aktivitě
 • Funkční automatickou www stránku, na které se pracovníci budou moct přihlásit a kde budou mít evidované svoje aktivity
 • Apku, která bude aktivity zaznamenávat. Za příplatek apka může mít i vaše firemní logo.
 • Měsíční report
 • Průběžné konzultace

Jako bonus (na rozdíl od některých např. amerických technologií) jste s Orgsu technologií automaticky majitelé a správci osobních dat vašich pracovníků, máte plně ve vlastnictví generovaný internetový provoz a projekt tak můžete jakkoli marketingově využít pro posílení vnitřní firemní kultury.

Cena služby pro středně velkou firmu se bude pohybovat v řádu jednotek tis Kč/měsíc. Konkrétní nabídku vám vypracujeme po zpřesnění potřebných detailů.