Polohovací aplikace ORGSU Tracking

Polohovací aplikace ORGSU Tracking pro polohování apkou při závodech je ke stažení v Google Play a Apple store. Pokud se pořadatel závodu rozhodne využít službu Orgsu tracking, tak využití mobilních aplikací je jedna ze dvou možností, jak snímat polohy atletů, nebo týmů. Druhá možnost je využití satelitního zařízení SPOT.

Polohování apkou

Polohování apkou v průběhu závodu. Apka nabírá GPS polohy a v definovaném intervalu je odesílá k publikaci a dalšímu zpracování. Důležité je, že apka zná startovní číslo atleta a/nebo týmu.

Závodníci si musejí apku nahrát před závodem a doporučujeme i předem vyzkoušet, zda telefon a jeho operační systém jsou s apkou kompatibilní. Pro vyzkoušení je dále připraveno něco pokynů a testovací login:

  • Apka musí pracovat v mobilu, který je nabitý a má povolená mobilní data. Mobil nesmí být připojen přes wifi. To je častá chyba na závodech, že si atleti apku zalogují pomocí wifi, vše vypadá normálně, ale pak vyběhnou do lesa a polohy nejsou, protože mají vypnutá data, nebo nemají kredit. Proto důrazně doporučujeme, vypněte wifi připojení dříve, než budete apkou logovat.
  • Pokud máte Android, tak je třeba ověřit, aby přechytralý Android neměl zapnutou funkci „Location Accuracy“. Tato funkce Androidu je velmi špatná, protože bere rychle a prioritně polohy z wifi, bluetooth a asi i jných zařízení. Je třeba tuto funkci mít vypnutou. Nechat zapnuté jen Device only, je nutné brát polohy pouze z interního GPS zařízení.
  • Zalogujte na zkoušku vaši apku s těmito přihlašovacími údaji Race ID 1E91NAMZ BIB 999 a Private Key 111111

Upozornění pro nová zařízení s Androidem 9

Nová zaízení mají funkci „Settings“ – „Device Care“. Tato funkce ochraňuje baterii zařízení tak, že pro každou novou apku nastaví službu „Put app to sleep“ do polohy ON. Android tak apku uspí i tehdy, když je určena k práci na pozadí. Zkontrolujte prosím, zda máte v Nastavení/Settings vašeho Androidu funkci Device Care. Tam stiskněte logo baterie a objeví se všechny zapnuté aplikace. Zajistěte prosím, aby apka Orgsu Tracking měla funkci „Put app to sleep“ off. Obrázek ukazuje, jak má být nastavení správně provedeno. Dobré je, že stačí nastavit jednou a systém si to již pamatuje.

  • Pokud se vám apka zalogovala, pak by měla každou 1 minutu odeslat polohu. Vyzkoušejte to hlavně i s vypnutým displejem.
  • Čísla na obrazovce apky v horní řadce Gathered znamenají, kolik poloh bylo nabráno z maximálního teoretického počtu. Co minuta v tomto případě, to jedna teoretická poloha. Ne vždy má mobil dostatek GPS signálů, aby věděl že data jsou alespon 20 m přesná. Méně přesné polohy apka nenabírá.
  • Druhý řádek čísel Data Sent pak znamená, kolik poloh bylo nabráno a kolik z nich bylo skutečně odesláno. Pokud byste závodili tam, kde není datový signál, pak mobil sice bude polohy nabírat ale nebude je odesílat, dokud nebude mít datový signál.
  • Vaše testovací poloha bude k nalezení na kalendáři závodů pod tlačítkem Tracking testovací stránky zde. Pokud správné nastavení někdo vymazal nebo změnil, tak nás prosím informujte. Testovací polohy průběžně mažeme. 
  • Pokud vše funguje, tak můžete apku odlogovat a počkat na ostré kody, které vám sdělí pořadatel závodu.
  • Pokud je váš mobil neschopný tuto službu poskytovat (například starší verze Androidu), tak je třeba vyzkoušet jiné zařízení.
  • V průběhu závodu může být mobil ve vodotěsném pouzdře umístěn na vrchu obsahu batohu, na paži nebo na jiném vhodném místě, aby lehce nabíral polohy. Telefonu můžete vypnout displej, může usnout. Nabírání poloh a odesílání dat bude pracovat na pozadí.

Polohovací aplikace ORGSU Tracking dále umožňuje, abyste pořádali vlastní virtuální závody. Tracking apka změří výsledky takového závodu včetně mezičasů. Můžete tak mít celý rok otevřený virtuální závod.