Zkušební měření závodu

Tato stránka slouží pro zkušební měření závodu mobilním telefonem. Uvidíte, jak to je lehké, pořídit si výsledky apkou. Nejprv si nahrajte do svého mobilu apku ORGSU Timing. Dole na stránce jsou loga App store a Google Play kde apku kdyžtal lehce najít. Až se vám nahraje, zadejte přihlašovací údaje:
Privátní klíč 12.34.56 a bezpečnostní klíč 98.88.712
Níže je (tedy měla by být) startovní listina tohoto testovacího závodu. Pokud tam není a jsou tam nějaké třeba nekompletní výsledky, tak někdo prováděl zkušební měření před vámi a „neuklidil po sobě“. Musíte nám napsat, abychom pro vás naměřená data vymazali.

Testovací výsledky apkou

V apce vyberte STARTING/STARTOVÁNÍ  a vyberte Test Apkou k odstartování. Závod je zadaný až na konec roku, tak po odstartování bude až 1 minutu trvat, než se box startovní listiny automaticky přepne do režimu živých výsledků. Za normálních okolností v den závodu by to trvalo 5 sekund. Běžte zpět do hlavního menu v apce a vyberte TIMING/MĚŘENÍ. Vyberte mezičas 002 Mezičas a můžete měřit. K dispozici máte, jak je zřejmé ze startovní listiny, startovní čísla 1, 2, 3, 4 a 5. Nyní máte k dispozici 3 režimy, jak zadat startovní číslo a jeho čas. Tedy moment, kdy se závodník objeví u vás na měřícím místě:

  1. zadejte startovní číslo a stiskněte TIME/ČAS. To je logické a nejběžnější. 
  2. zadejte startovní číslo a stiskněte tlačítko BIB/ČISLO. Tato volba se hodí tehdy, pokud z dálky vidíte kdo vám přibíhá. Čas lze tomuto závodníkovi přiřadit až když přesně probíhá vaším místem tak, že stisknete TIME/ČAS nahoře v řádku tohoto předzadaného startovního čísla.
  3. zadejte TIME/ČAS. Systém zaznamená čas bez startovního čísla, které lze doplnit později. Toto se hodí tehdy, proběhnul-li vám závodník a vy nevíte, kdo to byl. Stačí prstem kliknout na šedivou pozici nad klávesnici, aby šlo číslo zadat.

Až zadáte mezičasy, běžte zpět na menu TIMING a vyberte cíl Finish Line. Měření lze provádět z více zařízení souběžně. Výsledky byste měli vidět asi takto:

Průběžně sledujte aplet živých výsledků jak bude reagovat na to jak měříte. Až naměříte výsledky apkou, tak po sobě prosíme ukliďte. Běže v apce zpátky v menu na tlačítko STARTING/STARTOVÁNÍ, vyberte znovu Test Apkou a použijte tlačítko DELETE START.  A máte uklizeno = aplet opět zobrazuje startovní listinu.

Tato funkce vymazání startu a časů je aktivní pouze z mobilu, který závod odstartoval. Dále si můžete simulovat práci více časoměřičů. Můžete si zalogovat více apek a měřit časy souběžně ve dvojici. Do jednoho měřícího místa (mezičas, nebo cíl) můžete posílat souběžně z více zařízení. Systém s tím pracuje velmi inteligentně.

Přejít nahoru