Smartphone Settings

Orgsu Tracking App works on the background while the phone is sleeping. How to set up your phone: Cell Data ON, no WIFI connection. GPS Location ON.

Android Settings – Device care – Battery – Power mode – High performance, App power management – Adaptive power saving battery OFF. Apps that won’t be put to sleep: Orgsu Tracking

Nastavení pro Apple: Povolte mobilní data a přístup k poloze, když vás apka vyzve. Pro polohu zaklikněte Vždy.  V nastavení najděte ORGSU Tracking. Klikněte a ujistěte se, že přístup k mobilním datum je zapnutý. Aktualizace na pozadí je zapnuta. Poloha je v režimu Vždy. Vypněte úsporný režim pro baterii.

Apple Settings: Enable mobile data and location access when prompted by app. Click Always for Location. Find ORGSU Tracking App in the settings. Click and make sure mobile data access is turned on. Background update is on. The location is in Always mode. Turn off battery saving mode.